Stolt leverandør av «alltid på» til Redningsselskapet

Den største tillitserklæringen vi kan få er å bli valgt som leverandør til Redningsselskapets fartøyer.

Arbeidet de utfører er livsnødvendig for alle som ferdes på sjøen. Å kunne være en liten del av dette ved å sørge for optimale kommunikasjonsløsninger, gjør oss i Oppetid stolte.

 

Montering RS 137

Les mer i artikkelen fra Maritimt Magasin april 2016.

Oppetid i Maritimt Magasin april 2016

Legg igjen en kommentar